Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR Jsme správce osobních údajů.

Správce: INGEDULDOVÁ design s.r.o., Tererova 1551/8, 14900 Praha 4, IČO: 10921982, DIČ: CZ 10921982 Kontaktovat nás můžete na: Telefon: +420 606 785 091, E-mail: apartman12stozec@seznam.cz

Osobní údaje, které zpracováváme:

Zpracováváme tyto osobní údaje získané od Vás: jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail, IČO, DIČ. Osobní údaje nijak nepřeprodáváme. Osobní údaje pro nás zpracovávají naši Zpracovatelé na základě Zpracovatelské smlouvy.

Účel zpracováni osobních údajů :

Zpracováváme osobní údaje za účelem splnění povinností plynoucích z uzavření smlouvy o pronájmu nebo za účelem souvisejícím s uzavřením smlouvy o pronájmu a na základě zákonné povinnosti, které jsou právním důvodem pro zpracování. Zejména se jedná o vytvoření faktury a komunikaci s ubytovaným. Za těmito účely nemusíme od Váš vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů a to z výše uvedených právních důvodů.

Zpracovatelé osobních údajů:

Jana Ingeduldová – Střížovská 19, 370 08 České Budějovice zpracovává osobní údaje za účelem vyřízení rezervací a poptávek. Osobní údaje uchovává po dobu 1 roka.
Microsoft Corporation Poskytovatel operačního systému a software – https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/ Google, Inc. Poskytovatel software – https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Booking.com Zprostředkovatel rezervačního systému – https://www.booking.com/content/privacy.cs.html?aid=1382154;label=6e52d79285b011e8bada7a48a33a9111;sid=f8565b67fd1099f6083a4ada26f645f4
E-chalupy.cz Sprostředkovatel rezervačního systému – http://www.e-chalupy.cz/ochrana-osobnich-udaju.php

Kontaktní formulář /rezervace/ :

Osobní údaje vyplněné v kontaktním formuláři včetně údajů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře považujeme za údaje našeho zákazníka nebo našeho potenciálního zákazníka. Osobní data zde zpracováváme za účelem a z důvodu plnění smlouvy o pronájmu nebo za účelem a důvodem souvisejícím s uzavřením smlouvy o pronájmu. Jedná se o komunikaci s Vámi za účelem vytvoření objednávky nehledě na to, jestli nakonec k objednávce dojde. Data zde uchováváme po dobu 6 měsíců.

Nedokončené objednávky:

Nedokončená rezervace je rezervace, která byla vytvořena avšak nebyla zaplacena. Osobní údaje z vytvořené avšak nezaplacené rezervace uchováváme po dobu 6 měsíců na základě našeho oprávněného zájmu a to za účelem možného obnovení spolupráce s Vámi.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo:

Vyžádat si od nás informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu je zpracováváme, v jakém rozsahu je zpracováváme, jak dlouho je ukládáme a kdo má k Vašim osobním údajům přístup.
Požadovat zpřístupnění těchto informací a umožnit Vám aktualizovat nebo opravit osobní údaje. Máte právo na informaci o provedení aktualizace nebo opravě osobních údajů.
Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Požádat o omezení zpracování osobních údajů. Máte právo na informaci o provedení omezení zpracování osobních údajů. Požadovat výmaz osobních údajů pokud nebude v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.
Máte právo na informaci o provedení výmazu osobních údajů. Na přenositelnost údajů. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základe našeho oprávněného zájmu. Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen a za předpokladu, že tím nebude dotčena zákonnost zpracovaní založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné s účinností od 25.5.2018