Všeobecné a ubytovací podmínky

Vážení hosté, věnujte prosím pár minut základním informacím a ubytovacím podmínkám našeho Apartmánu 12 Stožec.

PŘEDEM SI VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT, ŽE APARTMÁN JE NEKUŘÁCKÝ A KOUŘIT V JEJHO PROSTORÁCH JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!

Žádáme Vás, abyste se k apartmánu chovali ohleduplně. Veškeré vybavení jsme vybírali s ohledem na Vaše maximální pohodlí a funkčnost. Dopřejte proto tento pocit i dalším návštěvníkům, kteří přijedou po Vás, tím, že se budete k apartmánu chovat s péčí, kterou si plně zaslouží!

Rezervace apartmánů, platební podmínky a podmínky storna:

Na základě Vaší objednávky prostřednictvím emailu, webového formuláře, telefonátu či SMS bude závazně zarezervován požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 5 pracovních dní.
Během této doby je nutno uhradit zálohu ve výši minimálně 50 % z ceny pobytu. Uhrazením potvrzujete, že jste se seznámili se službami, cenou, všeobecnými a ubytovacími podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. V případě, že záloha nebude uhrazena do 5-ti pracovních dnů bude Vaše rezervace zrušena.
Doplatek ceny ubytování do 100 % ceny pobytu musí být uhrazen nejpozději 3 pracovní dny před začátkem pobytu. V případě, že doplatek nebude v tomto termínu uhrazen, rezervace ubytování zaniká a zákazníkovi bude účtován storno poplatek ve výši již uhrazené zálohy.
V případě rezervace ubytování méně než 3 pracovní dny před začátkem pobytu musí zákazník uhradit 100 % ceny pobytu před začátkem pobytu a doložit úhradu patřičným způsobem zasláním dokladu (např. potvrzení o platbě) na email Apartmánů Stožec před začátkem pobytu. Zálohu i doplatek můžete uhradit bankovním převodem nebo složenkou. Platební údaje Vám zašleme po rezervaci ubytování prostřednictvím emailu.
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 30 dní před začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100% zálohy. V případě neoznámení storna do 30-ti dnů před začátkem pobytu, je zákazník nucen zaplatit následující storno poplatky: 30-15 dní = 50 % zálohy 14-0 dní = 100% zálohy

Nástup na pobyt:

Příjezd a předání apartmánu mezi 15 až 22 hod. dne nástupu na pobyt.
Klíče k apartmánu jsou uloženy u vchodu v bezpečnostním trezoru, kod Vám bude oznámen v den příjezdu. Při odjezdu je opět uložíte do trezoru.
Pokud v apartmánu bude ubytován větší počet osob, než bylo dohodnuto, má pronajímatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.
Apartmány budete užívat během pobytu na vlastní nebezpečí. Nemůžeme v žádném případě zodpovídat za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami apod. Doporučujeme proto před odjezdem uzavřít cestovní pojištění, které není součástí. Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit pronajímateli (nejpozději v den odjezdu) .
Během užívání apartmánů je nutno dodržovat „Domovní řád“, platí následující zásady:
o nestěhovat a nepřemisťovat nábytek ani jeho části v rámci objektu, ani je stěhovat ven;
o při odchodu řádně apartmán zamykat; o šetřit vodou a energiemi;
o řádně pečovat o svěřený majetek; o dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin;
o udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném.

Konec pobytu:

Předání apartmánu a odjezd nejdéle do 10 hod. dne konce pobytu. Pokud ale po konci Vašeho pronájmu okamžitě nenásleduje pronájem další, je možno domluvit individuální čas ukončení pobytu. Je třeba, aby byl učiněn alespoň základní úklid apartmánu před odjezdem, důkladný závěrečný úklid je hrazen v ceně pobytu.

Děkujeme a věříme, že budete s pobytem v našem apartmánu spokojeni a budete se k nám vracet!